Pływanie

Na MP z Ostrołęki tylko Narew

Poznaliśmy już ostateczną listę uczestników Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu, które odbywać się będą w Łodzi. Pośród 151 klubów jest tylko jeden z Ostrołęki – Sekcja Pływania Narwi.O rozmiarze imprezy świadczy nie tylko liczba zgłoszonych klubów, ale i ilość uczestników – w mieście włókniarzy  wystartować ma 898 zawodników (547 mężczyzn i 351 kobiet), o medale jest więc bardzo ciężko.

Pośród całej krajowej elity zobaczymy na basenie Politechniki Łódzkiej tylko dwie zawodniczki reprezentujące Ostrołękę, Angelikę i Żaklinę Wikieł z Narwi. Dziewczęta startować będą na 50, 100 i 200 metrów stylem klasycznym, na których to dystansach rywalizować będą grupy złożone odpowiednio z 79, 76 i 62 zawodniczek.

Narwianki, życzymy Wam powodzenia! 🙂