WażneZ życia klubu

Dotacja miejska podzielona

Urząd Miasta Ostrołęki podzielił dotację dla klubów i stowarzyszeń sportowych, przeznaczoną na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. W minionym roku klub MZKS Narew 1962 Ostrołęka otrzymał z tego tytułu wsparci w wysokości 18 000 zł. Sekcja Pływania nie występowała wówczas o pieniądze z budżetu miasta.

W tegorocznym konkursie, na którego rozstrzygnięcie trzeba było czekać wyjątkowo długo, komisja konkursowa, radni, oraz Prezydent Ostrołęki postanowili dotację dla naszego klubu zwiększyć, ale o bardzo niewielką kwotę.

Pośród wielu różnych podmiotów o środki z Miasta starały się stowarzyszenia MZKS Narew 1962 Ostrołęka, na działalność związaną z piłką nożną, oraz Sekcja Pływania Narew Ostrołęka, oczywiście na pływanie. Włodarze zadecydowali, że otrzymają one odpowiednio 22 000 zł oraz 3 000 zł. Najwięcej dostali siatkarze z ASPN Net Ostrołęka – 338 300 zł, co jest jednak kwotą mniejszą, niż w zeszłym roku. Zwiększoną dotację otrzymali piłkarze Korony Ostrołęka, dla których przypadło 285 000 zł na bieżącą działalność i 9300 zł na organizację turniejów.

Środki przyznane klubom piłkarskim podzielone zostały w następujący sposób:

  • APN Ostrołęka – 30 000 zł + 6 000 zł = 36 000 zł
  • MZKS Narew 1962 Ostrołęka – 22 000 zł
  • OTS Korona Ostrołęka – 285 000 zł + 9 300 zł = 294 300 zł
  • UKS Narew Ostrołęka – 19 000 zł + 5 400 = 24 400 zł
  • UKS Złota Ostrołęka – 5 000 zł
  • Jantar Ostrołęka – 22 000 zł (piłka nożna kobiet)

Środki przyznane klubom sportowym na pływanie podzielono następująco:

  • Sekcja Pływania Narew Ostrołęka  – 3 000 zł
  • Squatina Ostrołęka – 18 000 zł
  • UŚKS Ostrołęka – 18 000 zł
  • UKS Piątka Ostrołęka – 25 000 zł + 3 000 zł = 28 000 zł

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie naszego Partnera Medialnego, eOstrołęki – tutaj.