AkademiaMłodzież NarwiRocznik 2008

Eko Energetyka i Ciepłownictwo partnerem tytularnym Akademii

Akademia Piłkarska Narew Ostrołęka pozyskała partnera tytularnego, który wspomagał będzie drużyny młodzieżowe Narwi. W ramach umowy o współpracy zespoły Narwi z rocznika 2008 dołączą w najbliższym sezonie do nazwy skrót nazwy partnera, występując jako EE&C Fotowoltaika Narew Ostrołęka.

Jesteśmy kibicom winni kilka słów na temat partnera. Ostrołęcka firma Eko Energetyka i Ciepłownictwo projektuje, realizuje i serwisuje sieci energetyczne i ciepłownicze, elektryczne stacje transformatorowe i rozdzielcze, węzły cieplne, kotłownie wodne i parowe, biogazownie i farmy fotowoltaiczne. Ważną działalnością firmy jest budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach domów. Więcej na ten temat tutaj

Dzięki współpracy z Eko E&C młodzież Narwi może mieć zapewnione lepsze warunki rozwoju. Dziękujemy za podjęcie współpracy i liczymy na to, że będzie się ona harmonijnie rozwijała, ku obopólnej korzyści klubu i partnera. A w szczególny sposób, ku korzyści ostrołęckich dzieci i młodzieży!