Z życia klubu

Stwórz maskotkę klubową Narwi Ostrołęka. Konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci od 7 roku życia, młodzież oraz dorosłych! Do wygrania 1000 zł w bonie do Media Markt. Na Wasze prace czekamy do 12 maja br.!

Narew Ostrołęka będzie miała swoją maskotkę klubową. Jak będzie wyglądała? Jesteśmy ciekawi Waszych propozycji.

Praca konkursowa może zostać wykonana jako forma papierowa w formacie a4 lub a3 w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub w formie graficznej. Taka praca powinna być zapisana w formacie JPG, PNG lub PDF.

Uczestnicy konkursu poniżej 13 roku życia powinni dostarczyć wraz z pracą oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, które dostępne jest w Regulaminie.

Na Wasze prace czekamy do 12 maja br. Następnie komisja wybierze trzy najlepsze prace, które zostaną poddane pod głosowanie internautów na Facebooku. To Wy zadecydujecie, jaką maskotkę klubową będzie miał nasz klub.

Pracę konkursową można przekazać Organizatorowi podczas jednego z meczów seniorów Narwi Ostrołęka przy ul. Witosa. (Terminarz dostępny jest na stronie klubu.) Pracę konkursową można przekazać także poprzez zrobienie zdjęcia pracy w formie papierowej i przesłanie pliku w formacie JPG, PNG lub PDF na adres mailowy paulinas.narewostroleka@gmail.com. Tym samym sposobem można przekazać także pracę graficzną.

Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu, czyli 1000 zł w bonie do Media Markt zostanie wręczona w terminie 8.06.2024 r. podczas meczu Narwi z Mazurem Gostynin.

Szczegóły konkursu dostępne są w Regulaminie:

Tekst do przeczytania 

regulamin-maskotka – do pobrania i wydruku