Z życia klubu

Sport chce łączyć, a nie dzielić!

Wspólnie z klubem MUKS Unia Basket Ostrołęka przystąpiliśmy do promowania akcji pod hasłem „Sport chce łączyć, a nie dzielić!”.
Założeniami inicjatywy są wspólne działania popularyzujące sport. W ramach akcji chcemy pokazać, że pomimo uprawiania różnych sportów, można znaleźć wspólny język i razem podejmować aktywności, które pomogą obu klubom w szerzeniu informacji o wydarzeniach, meczach, a także czynny udział w nich przez grupy zrzeszone z klubami.

Chcemy zaznaczyć, że wszyscy mamy wspólny cel. Ciężką pracą dążymy do zdobywania jak najlepszych wyników. Dopingowanie i wzajemne wspieranie się ma wzbogacić sportową atmosferę. Zachęcamy do współpracy także inne kluby!