RywaleSeniorzyWażne

Mamy odpowiedź Korony

W dniu wczorajszym po wieczornym treningu Narwi na ręce kierownika drużyny Tadeusza Mierzejewskiego złożone zostało przez działaczy Korony Ostrołęka pismo dotyczące fuzji, zapowiadane w minionym tygodniu. Jak się dowiedzieliśmy Korona wyraziła zgodę na publikację jego treści na naszej stronie internetowej, co niniejszym czynimy.

– – – – – – – – – –

Sz.P. Robert Bartkowski
Prezes MKS Narew Ostrołęka

Dziękujemy Panu za ciekawą inicjatywę dotyczącą rozwoju piłki nożnej w Ostrołęce oraz ewentualnej fuzji obu naszych klubów. Pragniemy nadmienić, że środowisku skupionemu wokół OTS Korona również zależy na dobru ostrołęckiej piłki, co tak często Pan podkreśla w swoich wystąpieniach.

W związku z powyższym oczekujemy na przedstawienie przez Pana harmonogramu działań w tej sprawie oraz analizy bieżącej sytuacji finansowo-organizacyjnej Klubu. Na wstępie interesują nas szczególnie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Klub otrzymał licencję na grę w IV lidze na sezon 2015/16?

2. Czy Klub wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec zawodników i szkoleniowców?

3. Czy Klub uregulował długi wobec innych podmiotów (za transport, sprzęt sportowy, wynajem boisk)?

4. Czy w sprawie połączenia obu naszych Klubów jest stosowna uchwała WZC MKS Narew?

Oczekujemy na pilną odpowiedź ze strony Pana Prezesa. Pozostajemy do dyspozycji odnośnie podjęcia dyskusji na temat budowy nowego modelu szkolenia i organizacji seniorskiej piłki nożne j w Ostrołęce, który w przyszłości zaowocowałby znaczącym podniesieniem poziomu sportowego.

Łączymy sportowe pozdrowienia i życzymy dalszych sukcesów,

/w imieniu Zarządu OTS Korona Ostrołęka
/podpisał Michał Robaszkiewicz – skarbnik Klubu i trener seniorów

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy spotkanie przedstawicieli obydwu klubów ma się odbyć dzisiaj.