Klub Kibica Narwianie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „Klub Kibica Narwianie”!

Dołącz do Klubu Kibica „Narwianie”, aby uzyskać:

 • zniżkę 50% na wszystkie klubowe gadżety
 • dostęp do specjalnego forum dla członków Klubu
 • wpis na liście osób wspierających Narew
 • wstęp na Walne Zebrania Zarządu Stowarzyszenia
 • możliwość wygrania nagrody na koniec każdej rundy
 • okolicznościowe pamiątki przygotowane specjalnie dla członków K. K. Narwianie!

Co trzeba zrobić? Należy ustawić stały przelew na rzecz Narwi w wysokości 25 / 50 / 100 złotych (może być to też dowolna inna kwota, ale nie mniejsza niż 20 zł). Potwierdzenie wykonania przelewu stałego na konto Narwi prosimy przekazać na meczu dowolnemu członkowi zarządu Narwi, wysłać do klubu drogą mailową (biuro@narew.ostroleka.pl lub media@narew.ostroleka.pl) lub wysłać skan/zdjęcie na klubowym Facebooku (facebook.com/NarewPlus). Aktywnym członkiem Klubu Kibica „Narwianie” staniesz się po trzech wpłatach.

W razie pytań prosimy o kontakt na podane wyżej adresy mailowe, lub kontakt telefoniczny z zarządem klubu.

Dane do przelewów

Wpłata na rzecz: MZKS Narew 1962 Ostrołęka
Adres: ul. Partyzantów 3, lokal 24; 07-410 Ostrołęka
Numer konta: 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448
Tytuł: Klub Narwianie – imię i nazwisko wpłacającego 

DANE DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH
 • Kod SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
 • Kod BIC Alior Bank ALBPPLPW
 • IBAN ALior Bank: PL 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448

lub

 • PayPal: biuro@narew.ostroleka.pl

 

REGULAMIN

Regulamin dostępny jest do pobrania tutajnatomiast poniżej zamieszczamy całą jego treść. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby przystępującej do Programu w celach niezbędnych do jego realizacji. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Programie jest stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka, z siedzibą przy ul. rtm. Partyzantów 3, lok. 24 w Ostrołęce.


CZŁONKOWIE KLUBU KIBICA

 1. Babiński Grzegorz
  Borowiecki Sebastian
  Chludziński Sławek
  Choromański Piotr
  Domurad Maciej
  Drężek Kamil
  Drężek Radosław
  Dzierzgowski Jan
  Dębski Jacek
  Filipiak Grzegorz
  Gorczyński Grzegorz
  Jastrzębski Jan
  Jóźwiak Wiesław
  Kalinowski Jacek
  Kiełczewski Artur
  Kiełczewski Tomasz
  Kowalczyk Cezary
  Krajewski Przemysław
  Krawul Katarzyna
  Laskowska Małgorzata
  Laskowski Włodzimierz
  Marszaluk Artur
  Mierzejewski Andrzej
  Mierzejewski Marek
  Mierzejewski Robert
  Milewski Grzegorz
  Mrozek Tomasz
  Murzyn Radosław
  Nowakowski Paweł
  Rafał Dzierzgowski
  Rawa Marek
  Roszkowski Karol
  Roszkowski Marcin
  Stepnowski Piotr
  Stolarczyk Tomasz
  Szcześniak Wojciech
  Trzciński Marcin
  Tyszka Zbyszek
  Wikieł Krzysztof
  Zalewski Piotr
  Zieliński Wojciech

Regulamin Programu

„Klub Kibica Narwianie”

Pkt. 1. Zasady ogólne

1.1. Program „Klub Kibica Narwianie”, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez Stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, lok. 24 Ostrołęce. Celem działalności „Klubu Kibica Narwianie” jest wsparcie finansowe drużyn MZKS Narew 1962 Ostrołęka

1.2. Program „Klub Kibica Narwianie” skierowany jest do osób fizycznych, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu sportowego MZKS Narew 1962 Ostrołęka.

1.3. W Programie „Klub Kibica Narwianie” uczestniczyć mogą osoby fizyczne, które utworzyły zlecenie stałego przelewu wpłaty na rzecz klubu MZKS Narew 1962 i przekażą potwierdzenie tego faktu do Klubu.

1.4. W Programie „Klub Kibica Narwianie” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia.

Pkt. 2. Prawa i obowiązki Członków „Klubu Kibica Narwianie”

2.1 Uczestnik Programu „Klub Kibica Narwianie” deklaruje się wpłacać dowolną kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 20 zł netto miesięcznie lub jej równowartość w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty.

2.2 Wpłat należy dokonywać na konto MZKS Narew o numerze rachunku: 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448, prowadzonym przez Alior Bank, z koniecznym dopiskiem: „Klub Narwianie – imię i nazwisko” do 10 dnia każdego miesiąca.

Dla wpłacających z zagranicy dane są następujące:

2.2.1 Kod SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
2.2.2 Kod BIC Alior Bank ALBPPLPW
2.2.3 IBAN ALior Bank: PL 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448

lub

2.2.4 PayPal: biuro@narew.ostroleka.pl

2.3 Uczestnik „Klub Kibica Narwianie” może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.

2.6. Uczestnik przestaje być członkiem „Klubu Kibica Narwianie” w przypadku braku wpłat przez kolejne trzy miesiące.

Pkt. 3. Przywileje Członków „Klubu Kibica Narwianie”

3.1. Członek „Klub Kibica Narwianie” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

3.1.1 Otrzymuje rabat 50% na zakup gadżetów będących cegiełkami na działalność statutową klubu MZKS Narew

3.1.2 Otrzymuje prawo udziału w Walnych Spotkaniach Stowarzyszenia MZKS Narew 1962 Ostrołęka

3.1.3 Zostaje umieszczony na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie internetowej klubu www.narew.ostroleka.pl

3.1.4 Otrzymuje dostęp do specjalnego forum członków „Klubu Kibica Narwianie”

3.1.5 Bierze udział w losowaniu nagród na zakończenie każdej rundy sezonu piłkarskiego

3.1.6 Otrzymuje okolicznościowe upominki klubowe

 

Pkt. 4. Warunki uzyskania członkostwa „Klubu Kibica Narwianie”

4.1. Warunkiem uzyskania pełnego członkostwa w „Klubie Kibica Narwianie”jest wpłata w wysokości minimum 20,00 zł w terminie, przez minimum 3 miesiące zadeklarowanych składek.

4.2. Zarząd Klubu jako organizator „Klubu Kibica Narwianie” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „Klubu Kibica Narwianie” bez konieczności podawania uzasadnienia.

Pkt. 5. Wykluczenie i postanowienia końcowe „Klubu Kibica Narwianie”

5.1 W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa „Klubu Kibica Narwianie” osoby gdy działa ona na szkodę Klubu MZKS Narew 1962 Ostrołęka

5.2. Wykluczony z członkostwa w „Klubie Kibica Narwianie” traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

5.3 Zarząd Klubu jako organizator „Klubu Kibica Narwianie” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Opracowano: 18.04.2019 (zmiana adresu klubu – grudzień 2020)