Klub Kibica Narwianie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie „Klub Kibica Narwianie”!

Dołącz do Klubu Kibica „Narwianie”, aby uzyskać:

 • zniżkę 50% na wszystkie klubowe gadżety
 • dostęp do specjalnego forum dla członków Klubu
 • wpis na liście osób wspierających Narew
 • wstęp na Walne Zebrania Zarządu Stowarzyszenia
 • możliwość wygrania nagrody na koniec każdej rundy
 • okolicznościowe pamiątki przygotowane specjalnie dla członków K. K. Narwianie!

Co trzeba zrobić? Należy ustawić stały przelew na rzecz Narwi w wysokości 25 / 50 / 100 złotych (może być to też dowolna inna kwota, ale nie mniejsza niż 20 zł). Potwierdzenie wykonania przelewu stałego na konto Narwi prosimy przekazać na meczu dowolnemu członkowi zarządu Narwi, wysłać do klubu drogą mailową (biuro@narew.ostroleka.pl lub media@narew.ostroleka.pl) lub wysłać skan/zdjęcie na klubowym Facebooku (facebook.com/NarewPlus). Aktywnym członkiem Klubu Kibica „Narwianie” staniesz się po trzech wpłatach.

W razie pytań prosimy o kontakt na podane wyżej adresy mailowe, lub kontakt telefoniczny z zarządem klubu.

Dane do przelewów

Wpłata na rzecz: MZKS Narew 1962 Ostrołęka
Adres: ul. Partyzantów 3, lokal 24; 07-410 Ostrołęka
Numer konta: 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448
Tytuł: Klub Narwianie – imię i nazwisko wpłacającego 

DANE DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH
 • Kod SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
 • Kod BIC Alior Bank ALBPPLPW
 • IBAN ALior Bank: PL 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448

lub

 • PayPal: biuro@narew.ostroleka.pl

 

REGULAMIN

Regulamin dostępny jest do pobrania tutajnatomiast poniżej zamieszczamy całą jego treść. Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby przystępującej do Programu w celach niezbędnych do jego realizacji. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Programie jest stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka, z siedzibą przy ul. rtm. Partyzantów 3, lok. 24 w Ostrołęce.


CZŁONKOWIE KLUBU KIBICA

 1. Katarzyna Krawul
 2. Wojciech Szcześniak
 3. Paweł Nowakowski
 4. Sebastian Borowiecki
 5. Artur Kiełczewski
 6. Marcin Trzciński
 7. Piotr Zalewski
 8. Jacek Kalinowski
 9. Andrzej Mierzejewski
 10. Maciej Domurad
 11. Piotr Stepnowski
 12. Marek Rawa
 13. Tomasz Stolarczyk
 14. Przemysław Krajewski
 15. Tomasz Kiełczewski
 16. Karol Kołoszko
 17. Grzegorz Gorczyński
 18. Marcin Roszkowski
 19. Karol Roszkowski
 20. Małgorzata Laskowska
 21. Grzegorz Babiński
 22. Wiesław Jóźwiak
 23. Jerzy Prochowicz
 24. Jan Jastrzębski
 25. Jan Dzierzgowski
 26. Piotr Choromański
 27. Mariusz Ziółek
 28. Mariusz Zienkiewicz
 29. Radosław Wiktorek
 30. Grzegorz Milewski
 31. Marek Mierzejewski
 32. Mariusz Samsel
 33. Krzysztof Wikieł
 34. Kamil Drężek
 35. Tomasz Mrozek
 36. Rafał Dzierzgowski
 37. Zbigniew Tyszka
 38. Sławomir Chludziński
 39. Artur Marszaluk
 40. Cezary Kowalczyk
 41. Wojciech Zieliński

 


Regulamin Programu

„Klub Kibica Narwianie”

Pkt. 1. Zasady ogólne

1.1. Program „Klub Kibica Narwianie”, jest powołany, rozliczany i zarządzany przez Stowarzyszenie MZKS Narew 1962 Ostrołęka z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, lok. 24 Ostrołęce. Celem działalności „Klubu Kibica Narwianie” jest wsparcie finansowe drużyn MZKS Narew 1962 Ostrołęka

1.2. Program „Klub Kibica Narwianie” skierowany jest do osób fizycznych, zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym działalności klubu sportowego MZKS Narew 1962 Ostrołęka.

1.3. W Programie „Klub Kibica Narwianie” uczestniczyć mogą osoby fizyczne, które utworzyły zlecenie stałego przelewu wpłaty na rzecz klubu MZKS Narew 1962 i przekażą potwierdzenie tego faktu do Klubu.

1.4. W Programie „Klub Kibica Narwianie” uczestniczyć mogą osoby fizyczne które ukończyły 18-ty rok życia.

Pkt. 2. Prawa i obowiązki Członków „Klubu Kibica Narwianie”

2.1 Uczestnik Programu „Klub Kibica Narwianie” deklaruje się wpłacać dowolną kwotę przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 20 zł netto miesięcznie lub jej równowartość w przypadku wpłat dokonywanych w innej walucie wg średniego kursu NBP na dzień dokonywania wpłaty.

2.2 Wpłat należy dokonywać na konto MZKS Narew o numerze rachunku: 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448, prowadzonym przez Alior Bank, z koniecznym dopiskiem: „Klub Narwianie – imię i nazwisko” do 10 dnia każdego miesiąca.

Dla wpłacających z zagranicy dane są następujące:

2.2.1 Kod SWIFT Alior Bank: ALBPPLPW
2.2.2 Kod BIC Alior Bank ALBPPLPW
2.2.3 IBAN ALior Bank: PL 68 2490 0005 0000 4500 1205 6448

lub

2.2.4 PayPal: biuro@narew.ostroleka.pl

2.3 Uczestnik „Klub Kibica Narwianie” może dokonać wpłat „z góry” za wybrany przez siebie okres wymieniając w tytule przelewu jakich miesięcy dotyczy dana wpłata.

2.6. Uczestnik przestaje być członkiem „Klubu Kibica Narwianie” w przypadku braku wpłat przez kolejne trzy miesiące.

Pkt. 3. Przywileje Członków „Klubu Kibica Narwianie”

3.1. Członek „Klub Kibica Narwianie” otrzymuje następujące prawa i przywileje:

3.1.1 Otrzymuje rabat 50% na zakup gadżetów będących cegiełkami na działalność statutową klubu MZKS Narew

3.1.2 Otrzymuje prawo udziału w Walnych Spotkaniach Stowarzyszenia MZKS Narew 1962 Ostrołęka

3.1.3 Zostaje umieszczony na prestiżowej liście umieszczonej na oficjalnej stronie internetowej klubu www.narew.ostroleka.pl

3.1.4 Otrzymuje dostęp do specjalnego forum członków „Klubu Kibica Narwianie”

3.1.5 Bierze udział w losowaniu nagród na zakończenie każdej rundy sezonu piłkarskiego

3.1.6 Otrzymuje okolicznościowe upominki klubowe

 

Pkt. 4. Warunki uzyskania członkostwa „Klubu Kibica Narwianie”

4.1. Warunkiem uzyskania pełnego członkostwa w „Klubie Kibica Narwianie”jest wpłata w wysokości minimum 20,00 zł w terminie, przez minimum 3 miesiące zadeklarowanych składek.

4.2. Zarząd Klubu jako organizator „Klubu Kibica Narwianie” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka „Klubu Kibica Narwianie” bez konieczności podawania uzasadnienia.

Pkt. 5. Wykluczenie i postanowienia końcowe „Klubu Kibica Narwianie”

5.1 W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członkostwa „Klubu Kibica Narwianie” osoby gdy działa ona na szkodę Klubu MZKS Narew 1962 Ostrołęka

5.2. Wykluczony z członkostwa w „Klubie Kibica Narwianie” traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

5.3 Zarząd Klubu jako organizator „Klubu Kibica Narwianie” zastrzega sobie prawo do zmiany umowy oraz powyższego regulaminu w dowolnym momencie powiadamiając uczestnika programu na min. 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Opracowano: 18.04.2019 (zmiana adresu klubu – grudzień 2020)