MKS Narew informuje

Wczoraj tj. 17.09 br. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia – klubu MKS Narew Ostrołęka. Na spotkaniu omówiono sprawozdanie z działalności Zarządu po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. Dyskutowano nad przyszłościa klubu oraz odpowiedzialnymi decyzjami które niezwłocznie należy podjąć. W toku dyskusji członkowie klubu uznali, że w obecnej sytuacji trudnym, ale nieuniknionym rozwiązaniem jest rezygnacja z udziału w rozgrywkach seniorskich. Wsłuchując się uważnie w opinie członków klubu dziś wycofano drużynę z rozgrywek. Prawie wszyscy zawodnicy znajdą swoje miejsce w rozgrywkach I Ligi Mazowieckiej do której awansowali przed tym sezonem.