Z życia klubu

Odpowiadając Mojej Ostrołęce

W nawiązaniu do treści artykułu pt. „Korona Ostrołęka znów wiedzie prym. Tym razem w wynajmie lokalu od miasta”, opublikowanego na łamach portalu Moja Ostrołęka w dniu 24.02.2019, Zarząd Klubu MZKS Narew 1962 Ostrołęka niniejszym oświadcza, iż nie byliśmy stroną jakiejkolwiek umowy najmu lokalu w budynku przy ul Partyzantów 3 w Ostrołęce administrowanym przez MZOSTiIT.

Klub Narew Ostrołęka od 09.2018r. korzystając z uprzejmości innego stowarzyszenia w tzw. schowku pod schodami składował nagłośnienie służące do zapewnienia oprawy meczowej. Jednocześnie zarząd klubu wyraża nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie możliwe wynajęcie lokalu celem umożliwienia składowania sprzętu sportowego.

Z poważaniem,

Zarząd Klubu

MZKS Narew Ostrołęka