Z życia klubu

Sprawozdanie przyjęte

W sobotę wieczorem w siedzibie klubu odbyło się zebranie zarządu Narwi, z udziałem przedstawicieli komisji rewizyjnej oraz członka honorowego, mające na celu przedstawienie i ewentualne zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z działalności klubu za 2018 rok. Zgodnie z obowiązującym prawem stowarzyszenia muszą dokonać tego do końca czerwca kolejnego roku.

Narew zakończyła rok 2018 z odrobinę lepszym wynikiem finansowym, niż w poprzednim roku, uzyskując mniejsze wpływy, ale także mając mniejsze wydatki. Klub nie udzielał pożyczek ani kredytów, zarazem sam nie zapożyczał się.  Szczegółowy raport dostępny jest dla członków Klubu Kibica Narwianie. Po zapoznaniu wszystkich obecnych ze sprawozdaniem, zarząd jednogłośnie zagłosował za podjęciem uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2018 rok.