W poniedziałek Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W poniedziałek 14 grudnia o godzinie 18:00 rozpocznie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze stowarzyszenia sportowego MZKS Narew Ostrołęka. W związku z panującymi obostrzeniami w zebraniu może wziąć udział ograniczona ilość osób. Członków klubu chętnych do udziału w zebraniu prosimy o kontakt na adres mailowy media@narew.ostroleka.pl

Planowany porządek zebrania:

  1. Przyjęcie porządku zebrania
  2. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.
  9. Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.
  10. Wolne wnioski.