Z życia klubu

Zmiana siedziby, zmiany w zarządzie

25 lutego w sali konferencyjnej Hostelu Fortis odbyło się zebranie sprawozdawcze członków naszego klubu, podsumowujące 2021 rok w wykonaniu Narwi Ostrołęka. Oprócz zatwierdzenia sprawozdania, dokonano zmian w składzie zarządu oraz oficjalnej zmiany siedziby klubu.

Na zebraniu obecni byli członkowie stowarzyszenia oraz członkowie Klubu Kibica „Narwianie”, którzy wyrazili nim zainteresowanie. Po przedstawieniu wydatków i wpływów do klubu oraz sprawozdania finansowego obecni na spotkaniu jednogłośnie zatwierdzili je, opiniując je pozytywnie.

Następnie przegłosowano formalną zmianę siedziby klubu, która teraz mieści się przy ulicy Witosa 1, tam, gdzie Stadion Miejski, na którym gra Narew. Jest to wieloletnia historyczna siedziba klubu. Dotąd oficjalna siedziba mieściła się przy ul. Partyzantów 3 (osiedle Wojciechowice), gdzie graliśmy dwa sezony temu.

Pojawiły się też wnioski o zmiany w zarządzie klubu. W miejsce Wojciecha Szcześniaka pojawił się w jego składzie Tadeusz Mierzejewski, który został członkiem zarządu. Funkcję wiceprezesa, po Szcześniaku, pełnić będzie odtąd Tomasz Mrozek. Skład zarządu od 25.02.2022 jest zatem następujący:

  • Kamil Drężek – Prezes
  • Tomasz Mrozek – Wiceprezes
  • Rafał Dzierzgowski – Skarbnik
  • Tadeusz Mierzejewski – Członek Zarządu.

Przy okazji zarząd chce podziękować Wojciechowi Szcześniakowi za pracę włożoną dotąd w działalność klubu, także w czasie, kiedy był wiceprezesem.