Wiadomośći OkołonarwiańskieZ regionuZ życia klubu

Prezes Narwi w Komisji Rewizyjnej MZPN

W piątek w Rembertowie odbyły się wybory zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Prezesem pozostał Zdzisław Łazarczyk. Na najwyższą funkcje startował tylko on, nie mając kontrkandydata. To już czwarta kadencja Pana Zdzisława. W Wyborach do zarządu MZPN zgodnie ze statutem, nowo wybrany prezes mógł zaproponować do zarządu czterech kandydatów. Zaś 20 pozostałych wybrało walne. Odbyło się 3 tajne głosowania. Komisja miała do zliczenia w sumie 900 kart od 300 delegatów.  Ogłoszenie wyników nastąpiło dopiero o godzinie 2 w nocy.
W czwartek zostanie ukonstytuowany zarząd.

Z naszego okręgu do Zarządu dostali się: Prezes COOZPN Waldemar Trochiumiuk, Wiceprezes COOZPN Remigiusz Charzyński, Prezes Honorowy COOZPN Andrzej Nizelski.

Do Komisji Rewizyjnej MZPN wszedł Prezes Narwi Ostrołęka, Robert Bartkowski. Jest to najważniejsza komisja w Związku, składa się z 5 członków. Co ciekawe prezes Narwi dostał się do niej z największą ilością głosów od delegatów. W Wydziale Gier MZPN będzie zasiadał Prezes Iskry Krasne, Jarosław Banach.

Wybrano też 4 osoby na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mazowiecki Okręg reprezentować będzie Pan Zdzisław Łazarczyk, Mirosław Starczewski, Roman Kosecki i Krzysztof Karaś.

źródło: www.swit.dbv.pl (tam też więcej na ten temat)  oraz własne [RB] / foto: www.radomski-ozpn.pl